WIZUALIZACJE JAKO NARZĘDZIE REKLAMY

Zmysł wzroku jest główną bramą do umysłu ludzkiego, której możemy użyć w celu sprzedaży projektu architektonicznego, projektu wnętrza, produktu, czy jakiegokolwiek przedmiotu. Fakt ten był znany ludziom od tysięcy lat. Produkty eksponowano na targowych straganach, przed domami rzemieślników wieszano szyldy, a najstarszy papirus reklamowy znaleziony przez archeologów ma 3000 lat. Specjaliści od reklamy, bombardują nas wizjami radosnego życia i wszelkiego typu atrakcyjnymi obrazami odwołującymi się do naszych najbardziej pierwotnych instynktów.

Wizualizacje produktu, bądź wizualizacje architektoniczne będą miały znaczący wpływ na to, jak produkt, lub projekt będzie się sprzedawał. Ważne jest więc aby osoba, której powierzamy ich wykonanie, oprócz profesjonalizmu, terminowości i niezbędnych umiejętności, włożyła w ten proces swoje serce. Jesli nie włożymy w wizualizacje 3D kawałka swojej duszy, będą one jedynie kolejnym kolorowym obrazkiem wygenerowanym komputerowo. Zadajemy sobie pytanie, co przyciągnęło mnie, jako grafika, do działania w tej właśnie gałęzi branży 3D. Najczęściej jest to miłość do architektury, wnętrzarstwa i wzornictwa, niekiedy wykształcenie zdobyte w tej właśnie branży, albo pociąg do rysunku, malarstwa i grafiki 3D, jako takiej. Niezbędna wydaje się również wrażliwość na wszystko, co wizualne.

Wizualizacje architektoniczne wymagają odnalezienia balansu pomiędzy pokazaniem prawdy o projekcie i jego otoczeniu, a oczekiwaniami klienta, oraz tym, jak architekt widzi swoje dziecko (projekt). Przygotowanie renderingu 3D wymaga, można by rzec, pewnej dozy empatii. Kluczowe dla zbudowania skutecznej komunikacji pomiędzy grafikiem, a zleceniodawcą jest również wytłumaczenie odbiorcy, na czym polega proces – od stworzenia modelu 3D budynku, poprzez znalezienie korzystnego kadru, dobór otoczenia, oświetlenia, korektę merytoryczną projektu, aż po wyprodukowanie finalnego obrazu – wizualizacji budynku/wnętrza.. Dużo trudniej jest sprzedać wizualizację 3D, która odchodzi od kanonu i ma wyrazisty ładunek emocjonalny, na przykład poprzez nietypowe warunki oświetlenie, czy pogody, które symuluje (deszcz, zmierzch, pora jesienna, lub zimowa). Klientów gotowych podjąć takie ryzyko w imię oryginalności będzie niewielu.

Cena renderingu 3D zależna jest przede wszystkim od czasu potrzebnego do jej wykonania. Znaczenie będzie mieć więc rozmiar obiektu, determinujący stopień skomplikowania modelu 3D. Ważnym aspektem wyceny bywa również przeznaczenie wizualizacji 3D. Z inną starannością podchodzimy do wizualizacji konceptualnej, która ma jedynie przybliżyć odbiorcy jakąś ideę, np. projekt wnętrza, a znacznie więcej czasu wymaga wyprodukowanie wizualizacji 3D o przeznaczeniu czysto marketingowym.